ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΧΡΕΟΣ

Μια εισαγωγή στον κόσμο του χρήματος και της ανθρώπινης ομηρίας.

Εδώ δεν υπάρχουν σχόλια.

Ότι καταλάβουμε ... για το τι σημαίνει ΚΡΙΣΗ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: