Η «ΠΑΙΔΕΙΑ» ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

.

Σε αυτή την σειρά που βρήκα και τιτλοφορείται «Τα πέτρινα χρόνια της εκπαίδευσης» μπορούμε να δούμε μια άποψη καθόλου ευκαταφρόνητη για το πώς επιδρά η εκπαίδευση στην ελεύθερη βούληση και στην ενίσχυση της κρίσης ενός λαού.

Η παιδεία όπως και η ιστορία, καθοδηγείται ή γράφεται αντίστοιχα από τους νικητές που ορίζουν τις ανάγκες της δικής τους επικυριαρχίας.
Παλαιότερα οι νικητές είχαν ανάγκη να ενισχύσουν μέσα από την παιδεία που επέλεγαν τις ιδεοληψίες που είχαν ως προμετωπίδα της εξουσίας τους.
Στην εποχή των golden boys και της αλητείας του κεφαλαίου, η παιδεία είναι προσανατολισμένη στο να παράγει καταναλωτές με εξειδικευμένη υποτέλεια γνώσης.
Αυτό δηλαδή που βρίσκεται στον αντίποδα του ανθρωπισμού ως ολιστική θεώρηση.

Αξίζει να παρακολουθήσετε την διαδρομή σκέψης στα ακόλουθα βίντεο που βρήκα.

Αν ξέρουμε το γιατί … καταλαβαίνουμε και το πώς… λειτουργεί το σύστημα με στόχο να αλλοιώσει την σκέψη μας και να την κάνει συμβατή με τις επιδιώξεις του.

Καλή παρακολούθηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: